KOSTKA BRUKOWA KANA
FIRMA OFERTA CENNIK KONTAKT

O FIRMIE

Firma KANA istnieje na rynku od 1997 roku. Jeste�my dystrybutorem najwi�kszych producent�w kostki brukowej i galanterii betonowej Jadar, Libet, Certus, Polbruk, dzi�ki czemu gwarantujemy wysok� jako�� i r�norodno�� oferowanych produkt�w.

W swojej ofercie posiadamy r�wnie� kostk� granitow�, kt�ra ma szerokie zastosowanie jako dekoracja w po��czeniu z kostk� brukow�, kamienie �wiata, kruszywo dekoracyjne, drewno betonowe oraz elementy dodatkowe jak odwodnienia liniowe.

Od pocz�tku swojej dzia�alno�ci stawiamy na jako�� i profesjonaln� obs�ug�. Prowadzimy sprzeda� detaliczn� (na metry kwadratowe i sztuki) oraz sprzeda� hurtow� . Obs�ugujemy klient�w indywidualnych , jak r�wnie� firmy brukarskie oraz inwestycje. Proponujemy dogodne warunki handlowe. Oferujemy projekt oraz transport z roz�adunkiem.

Zapraszamy do odwiedzin naszych ogrod�w wystawowych, w kt�rych u�o�yli�my kilkadziesi�t odmian szlachetnej kostki brukowej, kostki z granitu, p�yt tarasowych, a tak�e kilka odmian grys�w i �wir�w.
Kana

Kana - ogr�d wystawowyFirma KANA
tel./fax 48 / 385 18 11
tel. kom. 604 510 600
tel. kom. 604 302 002
e-mail: bszparaga@gmail.com
MENU:
KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA GRANITOWA
KAMIE� I KRUSZYWA DEKRACYJNE
GALANTERIA DEKORACYJNA